...

Центр обробки даних

Компанія КУБ має в своєму розпорядженні сервери на кожному континенті світу. Наші сервери знаходяться в Німеччині, Польщі, Естонії та Сполучених Штатах Америки, що дає нам можливість максимально убезпечити дані.

 

ДАТАЦЕНТРИ СЕРТИФІКОВАНИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ DIN ISO/IEC 27001

 

Міжнародно-визнаний сертифікат у галузі безпеки засвідчує те, що в обраних Датацентрах була впроваджена система менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ). До області застосування системи управління інформаційною безпекою входить інфраструктура, експлуатація та підтримка користувачів.

Купуючи будь-який сервіс від компанії КУБ, Ви знаєте, що:

Ваші дані надійно захищені за міжнародними стандартами ISO/IEC 27001

Розташовані у провідних Дата Центрах Європи та Сполучених Штатах Америки

У вас є підтримка рідною мовою 24/7
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.